image

Wie is Sindola

Een korte geschiedenis over ons bestaan

The word sindola means home , if you tell the kids, you are at home , they can feel it as second home , and they will be in a haist to come to school , because they will be thinking when am i going to my second .that is why we give that name sindola.

Jim Juwara

Sindola is een schooltje in The Gambia.

The Gambia is een landje aan de westkust van Afrika, en is één van de 10 armste landen ter wereld.

Geen natuurlijke rijkdommen zoals olie, goud, diamant. Een zo goed als onbestaande economie, hun enige uitvoerproduct is pindanoten. Geen fabrieken, dus ook geen werk, de landbouw die ze verrichten, dient volledig om zelf te overleven. Alles, van kleding tot fietsen, auto’s, ijskasten…is tweedehands van hier. En toch ontmoetten we daar zo’n levenslustige, gastvrije, vriendelijke mensen!

De geschiedenis

In 2005 vertrokken Guy en Tin voor een goedkoop weekje-zon-in-de-winter naar The Gambia.

We ontmoetten daar Jim Juwara en Ali Sonko, twee boezemvrienden die zich vrijwillig en belangeloos inzetten voor Sindola, een “nursery school”, vergelijkbaar met onze kleuterscholen.(voor kinderen van 3 tot 8 jaar)

Jim leidt leerkrachten op en krijgt daar een kleine vergoeding voor, Ali is kleermaker (met zo’n oerdegelijke, met de voet aangedreven singernaaimachine). Om wat bij te verdienen probeerden ze T-shirts te verkopen op het strand, maar dat is nu verboden.

Ze hebben ons toen het schooltje laten zien: lokaaltjes van 4 bij 4 meter, waarin zestig (!) kinderen les krijgen. Ze kunnen dus echt niet leren schrijven want er is gewoon geen plaats om een papier of een lei te leggen. Lesmateriaal? Een grijzig schoolbord, en verder… het enthousiasme van de leerkrachten en de 120 kinderen!!!

De kinderen willen zó graag naar school, de ouders beseffen heel goed, dat dat de enige kans is om het later een beetje beter te hebben dan zijzelf.

Dat leeft door heel Gambia: overal waar we kwamen zagen we kinderen op weg van of naar school. Soms op blote voetjes, maar altijd met een uniformpje aan!

Het schoolgeld in Sindola bedraagt 50 eurocent per kind per maand, en veel gezinnen staan maanden achter met de betaling… zo schrijnend is het soms.

We hebben toen beloofd hen te helpen met de bouw van een nieuwe school, en hebben toen ongeveer 500 euro vergaard, waarvoor velen van jullie een duit in het zakje hebben gedaan.

Een jaar later hebben we dat geld persoonlijk afgegeven, plus voor 50 euro aan potloden, papier, stiften, … met de boodschap dat we jullie wel een resultaat wilden laten zien!

Vol verwachting trokken we richting zuiden. Tot onze vreugde stonden er inderdaad de fundamenten en de muren te pronken! We zijn er geweest, we hebben er gestaan, we hebben het gezien! Ze hebben toen nog extra geld rondgehaald bij de community, en geleend van hun huisbaas, om dat te kunnen verwezenlijken.

En die muren staan er sindsdien...te pronken..., wegens tekort aan centen. In 2008 hebben we de kinderen terug gezien, zó leuk, de oudsten herkenden ons, ze hebben voor ons gezongen, en in hun ogen de hoop dat wij ervoor zouden zorgen dat hun nieuwe schooltje eindelijk werkelijkheid zou worden…

We hebben er ons project van gemaakt. We gaan ervoor, we gaan die 3000 euro voor hen verzamelen!

En jullie kunnen helpen.

How are the firmilys and the friends and the susponsures, we are thanking all of them verry much and we wish you all long life and happyness peace and progresive, because you are all thinking to plain edecation, because any thing you are doing it must go with edaction, for that reasion we are thanking you people verry much. Jim Juwara

Bijvoorbeeld: stort elke maand tig euro op het rekeningnr 646-8503031-25 Sindola VZW), (maak er ineens een vaste opdracht van!). We sparen eerst de 3000 euro bijeen; als we er zijn, laten we dat weten en dan kan je ofwel je opdracht stoppen, ofwel laten doorgaan en gratis onderwijs mogelijk maken voor deze kinderen.

Andere giften zijn natuurlijk ook welkom!

Alvast bedankt

Guy en Tin

Is ckleair to all of ous that goverment is not suporting nusery schools , they are all run by induviguals or prievet or companys, some of those school are expensive and you have to travle them you pay the transport coust by your self, in our aria the people leaving in they cannot afford that, because some are maid and some are market vendose there leving is hand to muth, they dont main to live there kids to work on the street without going to school because they cannot afford it.That is why we come together with this adia to set up a school for any one who is welling to join with ous to plain kids life , because they are the elders of toumorrow.

Jim Juwara